Home Teachers Programme Workshops Subscribe Hotels Travel Locations

Saturday april 11th 2009

 

Gran Baile, Noche de Tango

 ' Doble Ocho'

 

Live Music by:

 

Astillero Tango

 

 

 Performances by : 

- Damian Esell y Nancy Louzan

- Juan Capriotti y Graciana Romeo

 

 

location: De Vereeniging Nijmegen ( Concert hall of Nijmegen) / 3 dance floors / info

time: 20.15 - 03.00 / Doors open at 19.45

concert set : 20.15 - 21.00

DOORS WILL BE CLOSED DURING THE CONCERT SET from 20.15 - 21.00 !!  

 ticket-sale : from 19.00 - 22.00

price: 30 euro 

reservations: via this site / +31-20-6793831 / mail

dance-performances : 22.00 - 22.30

 

Astillero Tango
 
        
        
 

Het geluid van Astillero is krachtig, duizelingwekkend, adembenemend, ruw en toch ook geavanceerd: een achtbaan van kloppende accenten modulerend in wereldschokkende pianissimos en verder. Dit wilde geluid is echter volledig 'handmade ', zonder enige gimmicks, 100% akoestisch: het geluid van hout en strijkers, tot leven gebracht door een acuut gevoel voor de noodzaak van het vertalen van de ervaringen van het 21e eeuwse stadse leven in nieuwe muziek, gebouwd op stevige traditionele 'Buenos Aires "tango fundamenten.

Het orkest, met de typische instrumenten van een klassiek tango ensemble (twee bandoneons, viool, piano, cello, contrabas, en een zanger) is een tango formatie die niets te maken heeft met de 'tango' van ons collectief bewustzijn. Astillero heeft een volledig nieuwe visie op de tango, doortastend en intens, grof en gewelddadig. Het geluid van deze groep zijn de geluiden van het Buenos Aires van vandaag - de manier waarop ze hun muziek spelen weerspiegelt de gekte en de waanzin van deze stedelijke jungle. Het slaat, breekt, springt en doet soms pijn. Net als de wereld waarin wij leven.

Vanuit hun composities, sommige instrumentaal en sommige met zangteksten, ontstaat een 'naakte 'tango die tegelijk ook vol en origineel is. De frisse songteksten voegen warmte en tederheid toe aan de rauwheid, die verzorgd en huilt op hetzelfde moment. Het concept gaat zelfs verder dan muziek, verder ontwikkeld door videobeelden, zowel poëtisch en politiek, live geprojecteerd als aanvulling op de muziek.

Toch zijn deze 'jonge honden ' ook doordrenkt van traditionele tango. In de voorhoede van de recente 'Maquina Tanguera', de beweging van de hedendaagse tango in Buenos Aires, hebben zij gewerkt met een aantal belangrijke groepen uit de scene voordat zij in 2005 Astillero stichtten. Jaren van studie en onderzoek hebben ertoe geleid dat zij zelf nu lesgeven aan de nieuwe generatie musici. Met twee Europese tournees in de afgelopen jaren, en hun veel-besproken showcase op WOMEX 08 in Sevilla, bouwt Astillero nu snel aan een internationaal vervolg. Het geheim is naar buiten getreden, verspreid het woord !

 

Asterillo speelt een dynamische concert set vanaf 20.15 en zal later op de avond nog 2 sets spelen met goed dansbare salonmuziek !


Zang: Peyo
Viool: Osiris Rodríguez
Violonchelo: Luciano Falcón
Bandoneón: Patricio Banfiglio
Bandoneón: Mariano González Calo
Contrabas: Felix Arcángeli
Piano: Julián Peralta
beelden: Alejandro Diez 


The sound of Astillero is forceful, vertiginous, breathtaking, raw yet sophisticated: a rollercoaster ride of throbbing accents modulating into earth-shattering pianissimos and beyond. Yet this wild sound is entirely hand-made, free of any gimmicks, 100% acoustic: the sound of just wood and strings, brought to searing life by an acute sense for translating the experience of 21st century urban life into new music, built on a solid traditional foundation of Buenos Aires' tango.

The orchestra, though featuring the typical instruments of a classic tango ensemble (two bandoneons, violin, piano, cello, double bass, and a singer) is a tango formation that has nothing to do with the 'tango' of our collective conciousness. Astillero proposes a completely new vision of tango, incisive and intense, rough and violent. The sounds of this group are the sounds of Buenos Aires today - the way they play their music reflects the incongruities and madness of this urban jungle; it kicks, breaks, hurts, jumps. Just as the world we live in.

From their all-original compositions, some instrumental, some with lyrics, emerges a tango that is stripped down yet rich and original. The fresh lyrics add to the rawness - a rough but tender voice, that cares and tears at the same time. The concept goes even beyond music, developed further by video images, both poetic and political, projected live to complement the deluge of sound.

The group's young members have been steeped in traditional tango from early on. At the forefront of the recent 'Maquina Tanguera' movement of contemporary tango in Buenos Aires, they have worked with a number of important groups from the scene before forming Astillero in 2005. Years of study and research have also led them to become themselves teachers to the younger generation, through their work with a number of independent organisations and social projects. With two European tours in recent years, and a much-talked-about showcase at WOMEX 08 in Sevilla, Astillero are now fast building an international following. The secret is out, and the word is spreading! 


The Orquestra will play one dynamic concertset from 20.15 followed by  two sets with danceable salon music later in the night

 

 

Website Astillero Tango

Astillero on Myspace

Astillero on Womex

Astillero on Youtube

EPK / Electronic press kit

Interview with Astillero at 'Enquentro'  part 1 / part 2  /  part 3 / part 4 / part 5 

 

Back to Programme

 

Video YouTube : 'RIPIO'